Tag Archives for " pravo na regres za faktički dato izdržavanje deteta "

Pravo na regres za faktički dato izdržavanje deteta

PORODIČNO PRAVO

Pravo na regres za faktički dato izdržavanje deteta

Lice koje je faktički davalo izdržavanje deteta, a nije imalo za to pravnu obavezu, ima pravo na naknadu od lica koje je po zakonu bilo dužno da daje izdržavanje, a ako je više lica istovremeno bilo dužno da daje izdržavanje, njihova obaveza je solidarna.