Tag Archives for " pravo na regres za faktički dato izdržavanje deteta "

Pravo na regres za dato izdržavanje

PORODIČNO PRAVO

Pravo na regres za dato izdržavanje

Roditelji imaju obavezu da izdržavaju svoju decu, pa ne spadaju u krug lica koja imaju pravo na naknadu za već dato izdržavanje, što znači ni prema drugom roditelju koji u tome nije učestvovao ili to nije učinio u dovoljnoj meri.

Utvrđivanje visine izdržavanja maloletnog deteta

PORODIČNO PRAVO

Utvrđivanje visine izdržavanja maloletnog deteta

O visini izdržavanja deteta sud odlučuje na osnovu utvrđenih činjenica i okolnosti u svakom konkretnom slučaju, primenom propisanih kriterijuma za izdržavanje, rukovodeći se najboljim interesom deteta i principom da standard maloletnog deteta treba da prati standard roditelja dužnika izdržavanja.

Regresni zahtev za dato izdržavanje

PORODIČNO PRAVO

Regresni zahtev za dato izdržavanje

Lice koje je faktički davalo izdržavanje, a nije imalo za to pravnu obavezu, ima pravo na naknadu od lica koje je po zakonu bilo dužno da daje izdržavanje.

Pravo na regres za faktički dato izdržavanje deteta

PORODIČNO PRAVO

Pravo na regres za faktički dato izdržavanje deteta

Lice koje je faktički davalo izdržavanje deteta, a nije imalo za to pravnu obavezu, ima pravo na naknadu od lica koje je po zakonu bilo dužno da daje izdržavanje, a ako je više lica istovremeno bilo dužno da daje izdržavanje, njihova obaveza je solidarna.