Tag Archives for " krivično delo nedavanje izdržavanja "

Zastarelost krivičnog dela nedavanje izdržavanja

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Zastarelost krivičnog dela nedavanje izdržavanja

Krivično delo nedavanje izdržavanja iz člana 195. stav 1. KZ, je trajno krivično delo, pa se radnjom izvršenja smatra sve vreme dok traje proizvedeno protivpravno stanje, tako da rok zastarelosti počinje teći od momenta kada prestane takvo stanje.