Tag Archives for " davalac izdržavanja i nastavak vanparničnog postupka preminulog primaoca izdržavanja "

Regresni zahtev za dato izdržavanje

PORODIČNO PRAVO

Regresni zahtev za dato izdržavanje

Lice koje je faktički davalo izdržavanje, a nije imalo za to pravnu obavezu, ima pravo na naknadu od lica koje je po zakonu bilo dužno da daje izdržavanje.

Davalac izdržavanja i legitimacija za nastavak vanparničnog postupka preminulog primaoca izdržavanja

NASLEDNO PRAVO

Davalac izdržavanja i legitimacija za nastavak vanparničnog postupka preminulog primaoca izdržavanja

Davalac izdržavanja nije aktivno legitimisana stranka, koja može da nastavi postupak, nakon smrti primaoca izdržavanja.