Tag Archives for " davalac izdržavanja i nastavak vanparničnog postupka preminulog primaoca izdržavanja "

Davalac izdržavanja i legitimacija za nastavak vanparničnog postupka preminulog primaoca izdržavanja

NASLEDNO PRAVO

Davalac izdržavanja i legitimacija za nastavak vanparničnog postupka preminulog primaoca izdržavanja

Davalac izdržavanja nije aktivno legitimisana stranka, koja može da nastavi postupak, nakon smrti primaoca izdržavanja.