Tag Archives for " izdržavanje "

Naknada štete zbog izgubljenog izdržavanja

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Naknada štete zbog izgubljenog izdržavanja

Šteta zbog izgubljenog izdržavanja naknađuje se plaćanjem novčane rente, čiji se iznos odmjerava s obzirom na sve okolnosti slučaja, a koji ne može biti veći od onog što bi oštećenik dobijao od poginulog da je ostao u životu.

Pravo na regres za dato izdržavanje

PORODIČNO PRAVO

Pravo na regres za dato izdržavanje

Roditelji imaju obavezu da izdržavaju svoju decu, pa ne spadaju u krug lica koja imaju pravo na naknadu za već dato izdržavanje, što znači ni prema drugom roditelju koji u tome nije učestvovao ili to nije učinio u dovoljnoj meri.

Nedavanje izdržavanja

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Nedavanje izdržavanja

Radnja izvršenja krivičnog dela nedavanje izdržavanja jeste nedavanje izdržavanja u iznosu i na način kako je to utvrđeno izvršnom sudskom odlukom ili poravnanjem, a delo je izvršeno samim propuštanjem da se da izdržavanje.

Utvrđivanje visine izdržavanja maloletnog deteta

PORODIČNO PRAVO

Utvrđivanje visine izdržavanja maloletnog deteta

O visini izdržavanja deteta sud odlučuje na osnovu utvrđenih činjenica i okolnosti u svakom konkretnom slučaju, primenom propisanih kriterijuma za izdržavanje, rukovodeći se najboljim interesom deteta i principom da standard maloletnog deteta treba da prati standard roditelja dužnika izdržavanja.

Izdržavanje punoletnog deteta

PORODIČNO PRAVO

Izdržavanje punoletnog deteta

Obaveza roditelja da izdržava punoletno dete koje se nalazi na školovanju uslovljeno je obavezom deteta da redovno prijavljuje i polaže ispite i da po isteku jedne školske godine upisuje narednu godinu školovanja – studija, osim ako iz opravdanih razloga nije u tome sprečeno.

Opoziv uslovne osude

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Opoziv uslovne osude

Kada okrivljeni nije postupio po pravnosnažnoj krivičnoj presudi kojom je oglašen krivim zbog krivičnog dela nedavanje izdržavanja i nije isplatio zaostale rate na ime doprinosa za izdržavanje deteta niti je nastavio da plaća utvrđene rate, a sve to u roku od oko dve godine nakon donošenja presude, pravilno je prvostepeni sud opozvao uslovnu osudu izrečenu presudom.