Tag Archives for " mane u pogledu zastupanja "

Solidarno jemstvo

OBLIGACIONO PRAVO

Solidarno jemstvo

Ako se ugovorom o jemstvu jemac obavezao kao jemac platac on odgovara poveriocu kao glavni dužnik za celu obavezu i poverilac može zahtevati njeno ispunjenje bilo od glavnog dužnika, bilo od jemca ili obojice u isto vreme (solidarno jemstvo).

Zaključenje ugovora

OBLIGACIONO PRAVO

Zaključenje ugovora

Bez svojstva advokata, osnivač agencije kao preduzetnik nije ovlašćen da se profesionalno bavi poslovima pružanja pravne pomoći, ako za obavljanje takve vrste poslova njegova radnja nije registrovana.