Nadležnost za odlučivanje u sporu između fizičkog lica i privrednog subjekta u likvidaciji, radi isplate novčanog potraživanja iz radnog odnosa

PROCESNO PRAVO

Nadležnost za odlučivanje u sporu između fizičkog lica i privrednog subjekta u likvidaciji, radi isplate novčanog potraživanja iz radnog odnosa

U sporu između fizičkog lica i tuženog privrednog subjekta u likvidaciji, radi isplate novčanog potraživanja iz radnog odnosa, a spor nije nastao u vezi sa postupkom likvidacije, niti se tužbom osporava odluka o likvidaciji, odnosno pravilnosti u vezi sa postupkom likvidacije, za suđenje je stvarno nadležan osnovni, a ne privredni sud.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)