Tag Archives for " ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova "

Ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova

RADNO PRAVO

Ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova

Ugovorom o obavljanju privremenih i povremenih poslova ne zasniva se radni odnos, već je u pitanju rad van radnog odnosa, po kom ugovoru angažovano lice ostvaruje pravo na naknadu za obavljeni rad na način i u visini utvrđenoj ugovorom, kao i pravo na penzijsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje, ali ne i ostala prava iz radnog odnosa, ako ugovorom nije drukčije određeno.