Izvođenje dokaza od strane suda po službenoj dužnosti

KRIVIČNO PRAVO
PROCESNO PRAVO

Izvođenje dokaza od strane suda po službenoj dužnosti

Sud po službenoj dužnosti može izvesti samo dopunske dokaze, ako su postojeći nejasni i protivurečni, a ne da sam odredi izvođenje dokaza koji se odnose na konstitutivne elemente opšteg pojma krivičnog dela.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)