Tag Archives for " ispitivanje prvostepene presude "

Granice ispitivanja prvostepene presude

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Granice ispitivanja prvostepene presude

Kada javni tužilac izjavi žalbu protiv presude prvostepenog suda samo u pogledu izrečene novčane kazne, ali se ne poziva na povredu odredbe člana 439. stav 1. tačka 3. ZKP, tada je prvostepeni sud povredio zakon u korist okrivljenog.