Pravo na nepristrasan sud

USTAVNO PRAVO

Pravo na nepristrasan sud

Sama činjenica da je sudija ranije u istom predmetu donosio odluke u vezi sa pritvorom okrivljenog, sama po sebi, ne može opravdati sumnju u njegovu nepristrasnost pri odlučivanju o žalbi okrivljenog na prvostepenu presudu kojom je oglašen krivim za učinjeno krivično delo.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)