Tag Archives for " nepristrasno suđenje "

Pravo na nepristrasno suđenje

USTAVNO PRAVO

Pravo na nepristrasno suđenje

Pravo na nepristrasno suđenje, kao deo prava na pravično suđenje, podrazumeva odsustvo predrasuda ili naklonosti postupajućih sudija prema nekoj od stranaka u sporu, a ZPP propisuje mehanizme za zaštitu navedenog prava, kroz institute isključenja i izuzeća sudije.