Tag Archives for " postavljanje imovinskopravnog zahteva oštećenog "

Upućivanje oštećenog da svoj imovinskopravni zahtev ostvari u parničnom postupku

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Upućivanje oštećenog da svoj imovinskopravni zahtev ostvari u parničnom postupku

Sud može oštećenog uputiti da svoj imovinskopravni zahtev ostvari u parničnom postupku, samo ako podaci krivičnog postupka ne pružaju dovoljno osnova za utvrđivanje visine iznosa štete.