Tag Archives for " vraćanja imovine u državinu bivšem vlasniku "

Zaštita prava svojine – negatorna tužba

STVARNO PRAVO

Zaštita prava svojine – negatorna tužba

Vlasnik, odnosno pretpostavljeni vlasnik stvari, može zahtevati da prestane uznemiravanje prava svojine, ako ga treće lice neosnovano uznemirava na drugi način, a ne oduzimanjem stvari.

Predaja državine između bivšeg vlasnika kome je u postupku restitucije vraćena imovina i faktičkog držaoca nepokretnosti kao obveznika vraćanja imovine u državinu bivšem vlasniku

STVARNO PRAVO

Predaja državine između bivšeg vlasnika kome je u postupku restitucije vraćena imovina i faktičkog držaoca nepokretnosti kao obveznika vraćanja imovine u državinu bivšem vlasniku

Zakupac nepokretnosti koja je predmet vraćanja po Zakonu o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju ima pravo da koristi nepokretnost za obavljanje svoje delatnosti, ali ne duže od tri godine od izvršnosti rešenja o vraćanju imovine, s tim što se bivši vlasnik i obveznik vraćanja mogu i drukčije sporazumeti.