Tag Archives for " urednost zahteva za vraćanje imovine "

Urednost zahteva za vraćanje imovine

UPRAVNO PRAVO

Urednost zahteva za vraćanje imovine

Zahtev za vraćanje imovine uz koji nije podnet akt o podržavljenju imovine, kao ni naziv, broj i godina službenog glasila u kome je objavljen akt o podržavljenju, uz navođenje predmeta oduzimanja, ne može se odbaciti kao neuredan, ukoliko podnosioci zahteva prethodno nisu pozvani da zahtev dopune na određen način i u određenom roku uz upozorenje da će, u protivnom, njihov zahtev biti odbačen.