Tag Archives for " restitucija "

Vraćanje (restitucija) imovine crkvama i verskim zajednicama

UPRAVNO PRAVO

Vraćanje (restitucija) imovine crkvama i verskim zajednicama

Nakon stupanja na snagu Zakona o vraćanju (restituciji) imovine crkvama i verskim zajednicama (1. maja 2006. godine), nije dozvoljeno bilo kakvo raspolaganje imovinom koja je po odredbama ovog zakona predmet vraćanja, niti zasnivanje hipoteke, zaloge ili zakupa na toj imovini.

Vraćanje (restitucija) imovine crkvama i verskim zajednicama

USTAVNO PRAVO

Vraćanje (restitucija) imovine crkvama i verskim zajednicama

Obaveza Agencije za restituciju da, po službenoj dužnosti, pribavi isprave i podatke potrebne za odlučivanje, postoji ako su obveznik vraćanja ili treća lica odbili da podnosiocu zahteva predaju dokaze o verovatnosti postojanja njegovog prava na vraćanje imovine i ako je podnosilac zahteva obavestio Agenciju o tome da mu ti dokazi nisu dostupni.

Restitucija nacionalizovane imovine u naturalnom obliku

UPRAVNO PRAVO

Restitucija nacionalizovane imovine u naturalnom obliku

Ne može se izvršiti restitucija nacionalizovane imovine u naturalnom obliku, kada je nacionalizovani objekat u međuvremenu porušen, a oduzeto zemljište predstavlja izgrađeno javno građevinsko zemljište, za koje je važećim planskim aktima utvrđena namena javne slobodne zelene površine.

Vraćanje (restitucija) imovine crkvama i verskim zajednicama

UPRAVNO PRAVO

Vraćanje (restitucija) imovine crkvama i verskim zajednicama

Samo kada su podnosiocu zahteva za povraćaj oduzete imovine nedostupne isprave iz člana 26. Zakona o vraćanju (restituciji) imovine crkvama i verskim zajednicama, Agencija za restituciju će po službenoj dužnosti od obveznika vraćanja ili trećih lica da zahteva dokaze o verodostojnosti postojanja prava.