Tag Archives for " restitucija "

Naknada nematerijalne štete zbog nezakonitog lišenja slobode

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada nematerijalne štete zbog nezakonitog lišenja slobode

Naknadu nematerijalne štete zbog nezakonitog lišenja slobode sud odmerava uzimajući u obzir sve subjektivne i objektivne okolnosti od značaja za odluku, a naročito one koje utiču na prirodu, težinu i trajanje duševnih bolova izazvanih lišenjem slobode, kao što su dužina trajanja pritvora, težina krivičnog dela koja je okrivljenom bila stavljena na teret, bol, strah, te ostale patnje koje je zbog lišenja slobode pretrpeo, kao i njegovo porodično stanje.

Pravo na povraćaj imovine i obeštećenje

USTAVNO PRAVO

Pravo na povraćaj imovine i obeštećenje

U situaciji kada je podržavljenje imovine izvršeno aktom nadležnog organa, pravo na povraćaj imovine i obeštećenje ne može se ostvariti, ako se takav akt ne priloži uz zahtev ili ne bude dostavljen do okončanja upravnog postupka.

Vraćanje (restitucija) imovine crkvama i verskim zajednicama

USTAVNO PRAVO

Vraćanje (restitucija) imovine crkvama i verskim zajednicama

Obaveza Agencije za restituciju da, po službenoj dužnosti, pribavi isprave i podatke potrebne za odlučivanje, postoji ako su obveznik vraćanja ili treća lica odbili da podnosiocu zahteva predaju dokaze o verovatnosti postojanja njegovog prava na vraćanje imovine i ako je podnosilac zahteva obavestio Agenciju o tome da mu ti dokazi nisu dostupni.

Restitucija nacionalizovane imovine u naturalnom obliku

UPRAVNO PRAVO

Restitucija nacionalizovane imovine u naturalnom obliku

Ne može se izvršiti restitucija nacionalizovane imovine u naturalnom obliku, kada je nacionalizovani objekat u međuvremenu porušen, a oduzeto zemljište predstavlja izgrađeno javno građevinsko zemljište, za koje je važećim planskim aktima utvrđena namena javne slobodne zelene površine.