Tag Archives for " pravo na restituciju imovine "

Pravo na povraćaj imovine i obeštećenje

USTAVNO PRAVO

Pravo na povraćaj imovine i obeštećenje

U situaciji kada je podržavljenje imovine izvršeno aktom nadležnog organa, pravo na povraćaj imovine i obeštećenje ne može se ostvariti, ako se takav akt ne priloži uz zahtev ili ne bude dostavljen do okončanja upravnog postupka.

Utvrđivanje prava na restituciju imovine

STVARNO PRAVO

Utvrđivanje prava na restituciju imovine

U postupku naturalne ili novčane restitucije oduzete imovine, nadležni sud utvrđuje zakonske naslednike bivšeg vlasnika i njihove udele u pravu na povraćaj oduzete imovine ili na obeštećenje, pri čemu se ne upušta u to da li ta lica ispunjavaju propisane uslove za ostvarivanje ovih prava po odredbama Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju.