Nezakonit dokaz i bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
PROCESNO PRAVO

Nezakonit dokaz i bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Kada prvostepeni sud odbije optužni predlog OJT jer nalazi da predmetno delo nije krivično delo shodno čl. 503. u vezi 338. stav 1. tačka 1. ZKP, a odluku je zasnovao na službenim beleškama o obavljenim razgovorima sa građanima koja su maloletna oštećena i zakonski zastupnik maloletne oštećene dali u Policijskoj upravi, učinjena je bitna povreda odredaba krivičnog postupka.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)