Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO

PROCESNO PRAVO

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Bez obzira što je odbrana optuženog data u vidu priznanja izvršenja krivičnog dela teška krađa u pogledu vremena, mesta i načina oduzimanja predmetnih kablova oštećenog „Telekom Srbija“ u skladu sa ostalim dokazima iz spisa predmeta, pisanim dokazima i iskazom predstavnika oštećenog, presuda ne sadrži razloge o tome na koji je način prvostepeni sud utvrdio vrednost oduzetih kablova.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)