Tag Archives for " naknada za eksproprijaciju zemljišta "

Uvećanje naknade za eksproprijaciju zemljišta

STVARNO PRAVO

Uvećanje naknade za eksproprijaciju zemljišta

Naknada za eksproprisano zemljište u većem iznosu od tržišne cene uvećava se zavisno od ukupnih materijalnih, ličnih i porodičnih prilika ranijeg sopstvenika bitnih za njegovu egzistenciju a ne samo od činjenice da je ono poslednje zemljište koje je on posedovao.

Naknada za eksproprijaciju zemljišta koje je postalo sredstvo u javnoj svojini

STVARNO PRAVO

Naknada za eksproprijaciju zemljišta koje je postalo sredstvo u javnoj svojini

Kada je zemljište privedeno nameni u skladu sa planskim aktom i po sili zakona postalo javna svojina, vlasnici tog zemljišta ne mogu trpeti štetne posledice zato što nadležni organ nije sproveo upravni postupak i doneo rešenje o eksproprijaciji koje bi bilo osnov za isplatu novčane naknade.