Sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje

Bitan elemenat osnovnog oblika krivičnog dela sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje je “pretnja da će se neposredno upotrebiti sila”, pa se takav oblik pretnje koja nije obična već kvalifikatorna pretnja, mora činjenično opisati u izreci osuđujuće presude.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)