Tag Archives for " pretresanje stana i drugih prostorija "

Saizvršilaštvo

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Saizvršilaštvo

To što DNK tragovi jednog od okrivljenih nisu pronađeni na kesi sa opojnom drogom ne znači da nije postojao prethodni dogovor između okrivljenih da zajedno učestvuju u izvršenju krivičnog dela jer je taj okrivljeni upravljao vozilom u koje je drugi okrivljeni uneo kesu sa opojnom drogom i sakrio je ispod papučice gasa, a potom sedeo na mestu suvozača znajući za postojanje opojne droge i u nameri da istu radi prodaje prenese.

Pretresanje stana i drugih prostorija

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Pretresanje stana i drugih prostorija

Javni tužilac ili ovlašćena službena lica policije mogu, uz saglasnost držaoca stana, izuzetno bez naredbe suda ući u stan i druge prostorije i bez prisustva svedoka preduzeti pretresanje stana i drugih prostorija i lica koja se tu zateknu.

Pretresanje stana i drugih prostorija

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Pretresanje stana i drugih prostorija

Na dokumentaciji policijske uprave o pretresanju stana i drugih prostorija okrivljenog ne može se zasnivati sudska odluka kada pretresu nisu prisustvovali okrivljeni, koji je u momentu pretresanja bio u policijskom zadržavanju, niti njegov branilac.