Ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o javnom redu i miru

Ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti

Kada je okrivljeni ometao službena lica u vršenju službene dužnosti, koja se odnosila na pretres stana okrivljenog po naredbi suda, na način naveden u izreci presude, tada za postojanje krivičnog dela ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti iz člana 23. stav 1. ZJRM, nije bitno da li su ispunjeni zakonski uslovi za izvršenje službene radnje u vidu pretresanja stana okrivljenog.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)