Tag Archives for " cene za izvršene komunalne usluge "

Uređivanje uslova za podnošenje i rešavanje zahteva krajnjeg kupca za obustavu isporuke toplotne energije

USTAVNO PRAVO

Uređivanje uslova za podnošenje i rešavanje zahteva krajnjeg kupca za obustavu isporuke toplotne energije

Javno preduzeće – vršilac komunalne delatnosti proizvodnje, distribucije i snabdevanja toplotnom energijom, zakonom nije ovlašćeno da svojim aktom uređuje uslove za podnošenje i rešavanje zahteva krajnjeg kupca za obustavu isporuke toplotne energije, već je to u nadležnosti jedinica lokalne samouprave.

Zastarelost potraživanja po osnovu neregistrovane delatnosti

OBLIGACIONO PRAVO

Zastarelost potraživanja po osnovu neregistrovane delatnosti

Kada nije sporno da je tužilac kao pravno lice pružao usluge grejanja tada na zastarelost potraživanja ne utiče okolnost da li je tužilac registrovan za pružanje takvih usluga za potrebe domaćinstva.