Tag Archives for " korist od tuđe stvari "

Neovlašćena upotreba tuđeg poslovnog imena i druge posebne oznake robe ili usluga

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Neovlašćena upotreba tuđeg poslovnog imena i druge posebne oznake robe ili usluga

Za postojanje kvalifikovanog oblika krivičnog dela neovlašćene upotrebe tuđeg poslovnog imena i druge posebne oznake robe ili usluga neophodno je utvrditi da li je „veća količina robe“ 17 pari čarapa sa oznakom … i 19 pari čarapa sa oznakom …, u smislu postojanja navedenog oblika krivičnog dela.