Tag Archives for " socijalna davanja "

Pravo na novčanu socijalnu pomoć

UPRAVNO PRAVO

Pravo na novčanu socijalnu pomoć

Tužilja ne ispunjava uslove za priznavanje prava na novčanu socijalnu pomoć, kada od novčanog iznosa dobijenog prodajom nepokretnosti, a u vreme odlučivanja o njenom zahtevu, nije protekao rok u kojem bi od prodate vrednosti imovine mogla da obezbedi iznos novčane socijalne pomoći za period utvrđen Zakonom o socijalnoj zaštiti.

Socijalizovanje penzija

UDK: 364.3(497.11)

SOCIJALIZOVANJE PENZIJA
Zoran Ivošević, bivši sudija Vrhovnog suda Srbije i univerzitetski profesor u penziji.

Rezime: Tekst se bavi zbunjujućim pitanjima koja su se javila nakon prestanka Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija, a govore o procesu socijalizovanja penzija kojim se u penzijsko osiguranje unose elementi svojstveni socijalnoj zaštiti.

Ključne reči: penzijsko osiguranje, socijalna zaštita, penzijska primanja, indeksacija penzija, socijalna davanja.