Tag Archives for " šteta koju zaposleni pretrpi na radu i u vezi sa radom "

Odgovornost poslodavca za štetu koju zaposleni pretrpi na radu i u vezi sa radom

RADNO PRAVO

Odgovornost poslodavca za štetu koju zaposleni pretrpi na radu i u vezi sa radom

Poslodavac odgovara za štetu koju zaposleni pretrpi na radu i u vezi sa radom po opštim načelima odgovornosti, a osnov za naknadu štete je pretpostavljena krivica poslodavca.