Tag Archives for " izricanje mere posebnih obaveza mlađem punoletnom licu "

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica – Izricanje mere posebnih obaveza mlađem punoletnom licu

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica
Izricanje mere posebnih obaveza mlađem punoletnom licu

Uslov za izricanje bilo koje mere posebnih obaveza mlađem punoletnom licu jeste da mlađe punoletno lice u vreme suđenja nije navršilo 21 godinu života.