Tag Archives for " Zakon o izvršenju krivičnih sankcija "

Zakon o izvršenju krivičnih sankcija

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o izvršenju krivičnih sankcija

Činjenica da je zdravstveno stanje osuđenog znatno narušeno opravdava zaključak sudije za izvršenje krivičnih sankcija da će se u konkretnom slučaju promenom načina izvršenja kazne zatvora ostvariti svrha kažnjavanja, a posebno svrha specijalne prevencije.

Zakon o izvršenju krivičnih sankcija

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o izvršenju krivičnih sankcija

U situaciji kada fizičko lice nije platilo novčanu kaznu u ostavljenom roku od dana pravnosnažnosti rešenja niti je to učinilo do dana donošenja rešenja o zameni novčane kazne u kaznu zatvora sud će novčanu kaznu zameniti kaznom zatvora u skladu sa zakonom kojim se uređuje izvršenje krivičnih sankcija.

Zakon o izvršenju krivičnih sankcija

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o izvršenju krivičnih sankcija

Da bi se mogla doneti na Zakonu zasnovana odluka u pogledu molbe osuđenog za odlaganje početka izdržavanja kazne zatvora zbog zdravstvenih razloga neophodno je na nesumnjiv način utvrditi da li se kod okrivljenog radi o akutnoj ili hroničnoj bolesti.

Zakon o izvršenju krivičnih sankcija i Zakon o izvršenju vanzavodskih sankcija i mera-Odlučivanje o predlogu da se kazna zatvora izvrši bez napuštanja prostorija u kojima osuđeni stanuje

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o izvršenju krivičnih sankcija i Zakon o izvršenju vanzavodskih sankcija i mera

Odlučivanje o predlogu da se kazna zatvora izvrši bez napuštanja prostorija u kojima osuđeni stanuje

Početkom primene (od 1. 9. 2014. godine) novog Zakona o izvršenju krivičnih sankcija i Zakona o izvršenju vanzavodskih sankcija i mera („Sl. glasnik RS“, br. 55/14) prestala je mogućnost da se nakon pravnosnažnosti presude kojom je izrečena osuda na kaznu zatvora do jedne godine, po bilo čijem predlogu, pa i osuđenog, ta kazna zameni kaznom zatvora iz člana 45. stav 5. KZ, a u situaciji kada je prvostepena presuda postala pravnosnažna pre 1. 9. 2014. godine, a zahtev je podnet posle 1. 9. 2014. godine, taj zahtev će odbaciti sudija pojedinac ili predsednik veća koji je doneo prvostepenu presudu, a po žalbi će odlučiti viši sud.

Zakon o izvršenju krivičnih sankcija – novi

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o izvršenju krivičnih sankcija – novi

Novi Zakon o izvršenju krivičnih sankcija od 1. septembra 2014. više ne predviđa mogućnost podnošenja predloga da se izrečena kazna zatvora do jedne godine izdržava bez napuštanja prostorija u kojima osuđeni stanuje.