Tag Archives for " kazna maloletničkog zatvora i primena odredaba posebnih zakona "

Uslovni otpust kod kazne maloletničkog zatvora i primena odredaba posebnih zakona

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Uslovni otpust kod kazne maloletničkog zatvora i primena odredaba posebnih zakona

Na osuđenika koji je na uzrastu starijeg maloletnika izvršio produženo krivično delo obljuba nad nemoćnim licem prema kome je izrečena kazna maloletničkog zatvora ne primenjuju se odredbe zakona o posebnim merama sprečavanja vršenja krivičnih dela protiv polne slobode prema maloletnim licima prilikom odlučivanja po molbi za uslovni otpust.