Naknada nematerijalne štete zbog dužeg zadržavanja u zatvoru

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada nematerijalne štete zbog dužeg zadržavanja u zatvoru

Kada je okrivljenom izrečena jedinstvena kazna zatvora u postupku spajanja kazni, a u zavodu radi izvršenja krivičnih sankcija je bio duže zadržan (tri meseca i 27 dana) ima pravo na naknadu štete za duševne bolove.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)