Tag Archives for " ishod parnice "

Odlučivanje o troškovima parničnog postupka

PROCESNO PRAVO

Odlučivanje o troškovima parničnog postupka

Prilikom odlučivanja o troškovima parničnog postupka, osim u sporovima iz oblasti porodičnih odnosa, sud ne vodi računa o razlozima pravičnosti, a visina tužbenog zahteva nijednom zakonskom odredbom nije propisana kao osnov za nedosuđivanje troškova parničnog postupka, u situaciji kada je stranka uspela u sporu.