Tag Archives for " troškovi žalbenog postupka "

Odlučivanje o troškovima žalbenog postupka zaštite izbornog prava pred Upravnim sudom

UPRAVNO PRAVO

Odlučivanje o troškovima žalbenog postupka zaštite izbornog prava pred Upravnim sudom

U postupku zaštite izbornog prava nema zakonom propisanih uslova da se odlučuje i o troškovima spora iniciranog žalbom pred Upravnim sudom.