Tag Archives for " refundacija isplaćene naknade zarade "

Refundacija isplaćene naknade zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Refundacija isplaćene naknade zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad

Fond za zdravstveno osiguranje refundira poslodavcu isplaćenu naknadu zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad do iznosa koji ne može biti veći od jedne prosječne zarade zaposlenih u Crnoj Gori u prethodnoj godini, po podacima organa uprave nadležnog za poslove statistike.