Tag Archives for " refundaciju PDV "

Pravo na refundaciju PDV za kupovinu hrane i opreme za bebe

UPRAVNO PRAVO

Pravo na refundaciju PDV za kupovinu hrane i opreme za bebe

Pravo na refundaciju PDV za kupovinu hrane i opreme za bebe, na osnovu podnetog zahteva, ima roditelj, odnosno staratelj bebe – punoletni državljanin Republike Srbije, sa prebivalištem na teritoriji Republike, koji kupuje hranu i opremu za bebe i koji ne ostvaruje godišnji prihod veći od zakonom propisanog iznosa.