Tag Archives for " naknada za eksproprisani voćnjak "

Visina naknade za eksproprisanu nepokretnost

STVARNO PRAVO

Visina naknade za eksproprisanu nepokretnost

Visina naknade za eksproprisanu nepokretnost ne utvrđuje se isključivo na osnovu procene izvršene od strane Poreske uprave kao nadležnog organa uprave, već je to obavezni zakonski minimum (najniži iznos naknade) koji ne isključuje mogućnost da sud odredi veštačenje i izvede i druge dokaze da bi utvrdio visinu naknade za eksproprisanu nepokretnost.

Faktička eksproprijacija i naknada

OBLIGACIONO PRAVO

Faktička eksproprijacija i naknada

Ne postoji tzv. faktička eksproprijacija kada je naknada za oduzeto poljoprivredno zemljište isplaćena u novcu i naturi starešini domaćinstva.