Tag Archives for " naknada za eksproprisane septičke jame "

Naknada za eksproprisane septičke jame

STVARNO PRAVO

Naknada za eksproprisane septičke jame

Kada je predlagaču eksproprisana nepokretnost – parcela radi izgradnje auto-puta i naknada isplaćena, za septičku jamu koja postoji na pomenutoj parceli, tužilac ima pravo na vrednost izgrađene nove septičke jame na drugoj lokaciji, a ne na tržišnu vrednost septičke jame.