Tag Archives for " eksproprijacija nepokretnosti "

Eksproprijacija nepokretnosti

STVARNO PRAVO

Eksproprijacija nepokretnosti

Ako se prilikom eksproprijacije jednog dela nepokretnosti utvrdi da sopstvenik nema ekonomskog interesa da koristi preostali deo nepokretnosti, odnosno ako je zbog toga na preostalom delu nepokretnosti onemogućena ili bitno otežana njegova egzistencija, eksproprisaće se, na njegov zahtev, i taj deo nepokretnosti.