Tag Archives for " naknada u slučaju faktičke eksproprijacije "

Pravična naknada u slučaju faktičke eksproprijacije

STVARNO PRAVO

Pravična naknada u slučaju faktičke eksproprijacije

Visina pravične naknade u slučaju faktičke eksproprijacije utvrđuje se prema nameni i stanju zemljišta na dan oduzimanja, a prema tržišnoj vrednosti na dan donošenja odluke o naknadi, nezavisno od namene za koju je zemljište oduzeto.