Osigurani slučaj i naknada štete

PRAVO OSIGURANJA

Osigurani slučaj i naknada štete

Kada je tužilja zaključila ugovor o osiguranju useva sa tuženikom – osiguravajućom organizacijom a koji se odnosio na zasad kupusa na površini od 40 ari od nastupanja elementarnih nepogoda, pa kako je u periodu osiguranja, usled velikog grada nastala šteta na zasađenom kupusu to je tuženik dužan da plati tužilji naknadu materijalne štete a ne osiguranu sumu.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)