Legalizacija objekata

UPRAVNO PRAVO

Legalizacija objekata

Odredbe Zakona o planiranju i izgradnji za koje je odlukom Ustavnog suda utvrđeno da nisu u saglasnosti sa Ustavom, ne mogu se primenjivati na odnose koji su nastali pre dana objavljivanja odluke Ustavnog suda, ako do tog dana nisu pravosnažno rešeni.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)