Svestrano raspravljanje predmeta o kome se sudi od strane suda

KRIVIČNO PRAVO
PROCESNO PRAVO

Svestrano raspravljanje predmeta o kome se sudi od strane suda

Kada ima dilemu u vezi svestranog raspravljanja predmeta, sud istu ne može da ostavi neotklonjenu, već mora pribeći primeni člana 15. stav 4. Zakonika o krivičnom postupku.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)