Tag Archives for " raspuštanje skupštine jedinice lokalne samouprave "

Odluka o raspuštanju skupštine jedinice lokalne samouprave

UPRAVNO PRAVO

Odluka o raspuštanju skupštine jedinice lokalne samouprave

Odluka o raspuštanju skupštine jedinice lokalne samouprave koju donosi Vlada, na predlog ministarstva nadležnog za poslove lokalne samouprave, odnosno nadležnog organa teritorijalne autonomije, ne predstavlja akt o čijoj zakonitosti se odlučuje u postupku zaštite izbornog prava propisanom Zakonom o lokalnim izborima.