Tag Archives for " držanje i zaštita domaćih i egzotičnih životinja "

Držanje i zaštita domaćih i egzotičnih životinja

USTAVNO PRAVO

Držanje i zaštita domaćih i egzotičnih životinja

U granicama je zakonskih ovlašćenja jedinice lokalne samouprave da, uređujući pitanje držanja domaćih životinja koje se u određenom prostoru mogu držati, i to pod uslovima i na način propisan zakonima, odredi vrstu i broj ovih životinja koje mogu da se drže, ali ne i da za vlasnike i držaoce pasa i mačaka propisuje obaveze koje je nemoguće ispuniti.

Držanje domaćih i egzotičnih životinja u stanovima

USTAVNO PRAVO

Držanje domaćih i egzotičnih životinja u stanovima

Skupština opštine, odnosno grada ne može svojom odlukom odrediti davanje saglasnosti skupštine stanara zgrade, odnosno većine vlasnika stanova, kao uslov za držanje pasa i mačaka, egzotičnih i ukrasnih životinja raznih vrsta u stanovima, u objektima višeporodičnog stanovanja.