Tag Archives for " zajednička svojina supružnika "

Zasnivanje hipoteke na nepokretnoj stvari u zajedničkoj svojini supružnika

USTAVNO PRAVO

Zasnivanje hipoteke na nepokretnoj stvari u zajedničkoj svojini supružnika

Hipoteka na nepokretnoj stvari u zajedničkoj svojini supružnika može se zasnovati samo uz saglasnost oba supružnika, koja ne može biti prećutna, niti se ona može pretpostaviti, već mora biti data u pisanoj formi overenoj od strane ovlašćenog organa za overu potpisa na aktima o prometu nepokretnosti.

Zajednička svojina supružnika na stanu koji je otkupljen za vreme trajanja bračne zajednice

PORODIČNO PRAVO

Zajednička svojina supružnika na stanu koji je otkupljen za vreme trajanja bračne zajednice

Pravo svojine na stanu koji je otkupljen za vreme trajanja bračne zajednice predstavlja zajedničku svojinu supružnika, nezavisno od činjenice ko je od bračnih drugova zaključio ugovor o otkupu stana i ko je od supružnika bio ugovorni nosilac stanarskog prava.