Tag Archives for " neznatno uvećanje vrednosti posebne imovine jednog supružnika "

Pravo supružnika u slučaju povećanja posebne imovine jednog supružnika

PORODIČNO PRAVO

Pravo supružnika u slučaju povećanja posebne imovine jednog supružnika

Supružnici nemaju pravo izbora da li će u slučaju povećanja posebne imovine jednog supružnika tokom trajanja bračne, odnosno vanbračne zajednice postaviti zahtev stvarnopravne ili obligacionopravne prirode, već vrsta zahteva zavisi od toga da li je uvećanje znatno ili neznatno, pa tako kada je uvećanje neznatno, postavlja se zahtev obligacionopravne prirode, a kada je uvećanje znatno tada se postavlja zahtev stvarnopravne prirode.

Imovinski odnosi bračnih drugova

PORODIČNO PRAVO

Imovinski odnosi bračnih drugova

Ako je tokom trajanja zajedničkog života u braku došlo do neznatnog uvećanja vrednosti posebne imovine jednog supružnika, drugi supružnik ima pravo na potraživanje u novcu srazmerno svom doprinosu, a ako je tokom trajanja zajedničkog života u braku došlo do znatnog uvećanja vrednosti posebne imovine jednog supružnika, drugi supružnik ima pravo na udeo u toj imovini srazmerno svom doprinosu.

Deoba zajedničke imovine bračnih drugova

PORODIČNO PRAVO

Deoba zajedničke imovine bračnih drugova

Kada je tokom trajanja zajednice života u braku došlo do znatnog uvećanja vrednosti posebne imovine jednog bračnog druga, drugi bračni drug ima pravo na udeo u toj imovini, srazmerno svom doprinosu uvećanja te imovine.

Uvećanje vrednosti posebne imovine jednog supružnika

PORODIČNO PRAVO

Uvećanje vrednosti posebne imovine jednog supružnika

Ako je tokom trajanja zajedničkog života u braku došlo do neznatnog uvećanja vrednosti posebne imovine jednog supružnika, drugi supružnik ima pravo na potraživanje u novcu srazmerno svom doprinosu.