Tag Archives for " upravljanje i raspolaganje suvlasničkom stvari "

Raspolaganje zajedničkom imovinom supružnika

PORODIČNO PRAVO

Raspolaganje zajedničkom imovinom supružnika

Za ocenu da li postoji saglasnost oba supružnika za raspolaganje zajedničkom imovinom od strane jednog supružnika, nije potrebna izričita saglasnost drugog supružnika, već je dovoljno da je znao za raspolaganje i da se tome nije protivio.

Sticanje svojine održajem

STVARNO PRAVO

Sticanje svojine održajem

Svojina se može steći održajem samo savesnom državinom, faktičkom vlašću koja mora biti na tačno opredeljenoj stvari, na nepokretnosti u merama i granicama, odnosno realnom delu nepokretnosti, a ne na njenom idealnom delu.

Upravljanje i raspolaganje suvlasničkom stvari

STVARNO PRAVO

Upravljanje i raspolaganje suvlasničkom stvari

Za preduzimanje poslova koji prelaze okvir redovnog upravljanja suvlasničke stvari (otuđenje cele stvari, promena namene stvari, izdavanje stvari u zakup, zasnivanje hipoteke na celoj stvari, zasnivanje stvarnih službenosti, veće popravke i slično), potrebna je saglasnost svih suvlasnika.