Tag Archives for " nagrada i nužni izdaci punomoćnika oštećenog "

Troškovi krivičnog postupka – nagrada i nužni izdaci punomoćnika oštećenog

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Troškovi krivičnog postupka – nagrada i nužni izdaci punomoćnika oštećenog

Troškovi krivičnog postupka obuhvataju, pored ostalog, i nagradu i nužne izdatke punomoćnika oštećenog.