Tag Archives for " troškovi zastupanja stranke "

Naknada troškova postupka pred Ustavnim sudom

USTAVNO PRAVO

Naknada troškova postupka pred Ustavnim sudom

Učesnici u postupku pred Ustavnim sudom sami snose svoje troškove.

Troškovi zastupanja stranke u postupku

PROCESNO PRAVO

Troškovi zastupanja stranke u postupku

Punomoćnik stranke – advokat nema pravo da zadrži obračunatu i naplaćenu kamatu na troškove zastupanja, već samo iznos troškova u visini advokatske tarife propisane Zakonom o nagradama i naknadama troškova za rad advokata, dok kamata na troškove postupka pripada kao sporedno potraživanje stranci u postupku iz kojeg su ti troškovi proizašli.