Tag Archives for " zamena novčane kazne kaznom rada u javnom interesu "

Zamena novčane kazne u kaznu zatvora

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Zamena novčane kazne u kaznu zatvora

Podnošenje zahteva za zaštitu zakonitosti a potom i ustavne žalbe od strane osuđenog nisu opravdani razlozi zbog kojih optuženi nije platio novčanu kaznu, pa je pravilna odluka da se izrečena a neplaćena sporedna novčana kazna zameni u kaznu zatvora.

Upravljanje otpadom bez pribavljene dozvole

PRIVREDNO PRAVO

Upravljanje otpadom bez pribavljene dozvole

Upravljanje otpadom bez pribavljene dozvole od nadležnog organa, predstavlja privredni prestup iz člana 88. stav 1. tačka 3. i stav 3. Zakona o upravljanju otpadom.

Zamena novčane kazne kaznom zatvora i virus korona

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Zamena novčane kazne kaznom zatvora i virus korona

Ako okrivljeni po pravnosnažnoj krivičnoj presudi od 8. novembra 2019. do 11. marta 2020. godine nije platio novčanu kaznu niti je započeo plaćanje iste, ne može se pozivati na pandemiju virusa korona kao razlog neplaćanja, bez obzira što je prevodilac za italijanski jezik.