Tag Archives for " krivična prijava "

Pravnosnažno presuđena stvar

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Pravnosnažno presuđena stvar

Naredba Osnovnog javnog tužioca o odlaganju krivičnog gonjenja, nije osnov za primenu instituta pravnosnažno presuđene stvari, jer se ne radi o pravnosnažnoj sudskoj odluci, shodno članu 4. ZKP.

Dokazivanje ispravom na glavnom pretresu

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Dokazivanje ispravom na glavnom pretresu

Izveštaj Centra za socijalni rad, koji se bazira na sadržini podnete krivične prijave protiv okrivljenog zbog krivičnog dela nasilje u porodici, može se pročitati kao dokaz na glavnom pretresu, bez obzira što se na pretresu oštećeni koristio pravom da ne svedoči.